Maaike heeft het afgelopen halfjaar in 5 sessies mijn managementteam gecoacht. Ze is goed in staat gebleken om van ons weer een sterk team te maken.

Waar het vertrouwen in elkaar even zoek was, komen we na de coaching van Maaike weer sterk naar voren in de organisatie. Maaike heeft de geleden pijn bij eenieder de ruimte gegeven en daarbij heeft ze ons dichter bij elkaar gebracht door te investeren in de relatie.

Momenteel is de aandacht verlegd naar de aangestuurde teams, waar we samen met Maaike opnieuw naar ieders stem luisteren en van daaruit verder gaan.

Elke keer opnieuw leer ik weer nieuwe dingen bij tijdens de sessies. Door de rust die er heerst, ervaar ik de sessies als zeer effectief en helpend.

Eén van de mooiste kwaliteiten van Maaike is het stil zijn, om vervolgens de rust te vinden om te bevestigen, door te vragen, maar zeker op het juiste moment te spiegelen. Juist dat laatste heeft mij geholpen bij mezelf, maar deed me ook echt anders naar bepaalde situaties kijken.

Erik van Schaijk, Directeur

Maaike is een fijn mens. Ze luistert goed en zonder oordeel. Maaike coacht je naar jouw oplossingen en geeft desgevraagd advies wat helpend zou kunnen zijn. Ze is professioneel en weet dit feilloos te combineren met een persoonlijke en warme benadering. Daarnaast straalt Maaike ook veel rust uit.

D.J. Adjunct-Directeur Basisschool

Maaike gaf mij als startend leidinggevende het vertrouwen en de rust die ik nodig had om mijn eigen kernwaarden en persoonlijk leiderschap te kunnen verwoorden en te begrijpen. Door de directe koppeling naar de alledaagse praktijk kon ik iedere keer weer verder en heeft het traject me persoonlijk en daarmee ook indirect mijn organisatie veel opgeleverd.

P.A.

Ik heb Maaike als een zeer betrokken en toegewijde coach ervaren. De opbouw van de sessies vond ik erg constructief. In een relatief korte periode heb ik mooie inzichten mogen verkrijgen waar ik nu verder mee kan!

Kristel, leerkracht

Ik heb het coachtraject als zeer positief ervaren. Goed afgestemd en ik heb er veel van geleerd.

Erik van Schaijk, Directeur

Ik heb de begeleiding van Maaike als erg warm en diepgaand ervaren. Goed aangepast op mij als persoon.
Het was een zeer intensief en mooi traject. Jij hebt bij mij een snaar geraakt waar nog niemand eerder bij kon.
Dank daarvoor.

MdG, Directeur bij onderwijsstichting KempenKind

Maaike is een erg fijne, toegankelijke coach.
Ze zet je goed aan het denken en heeft goede en makkelijk toepasbare tips.
Ze pikt er haarfijn uit waar je behoefte aan hebt.
Vooral het onderdeel voice dialogue heeft bij mij de ogen geopend.
Door haar coaching heb ik een betere innerlijke balans, zowel op het werk als in de privésfeer.

Een Intern Begeleider/ Managementlid Basisonderwijs

Maaike heeft vanuit haar expertise snel door wat de sterktes en zwaktes zijn.
Valkuilen worden snel duidelijk en met gerichte (niet zweverige) opdrachten helpt dit met je persoonlijke ontwikkeling.
Verder is ze een heel hartelijke, oprechte en energieke coach!

Linda, manager

Door de coaching van Maaike heb ik mezelf veel beter leren kennen. Nu ik beter weet wie ik van binnen ben, kan ik dat naar buiten ook uitstralen. Maaike heeft mij door de juiste vragen te stellen in beweging gezet, waardoor ik grote veranderingen heb kunnen doormaken. Een grote kwaliteit van Maaike is oordeelloos luisteren en reageren. Daardoor heb ik me kwetsbaar durven opstellen en kon ik openstaan voor nieuwe inzichten. Ik heb tools gekregen om veel meer ontspannen en met meer plezier door het leven te gaan. Het coachingstraject was voor mij levensveranderend.

Jennifer Friskus, intern begeleider en leerkracht

Maaike is een inspirerende vakvrouw die in staat is je snel het vertrouwen te geven om in gesprek te gaan.
Ze beheerst de vaardigheid die vragen te stellen die je denkproces activeren. Dit doet ze in een omgeving van veiligheid en comfort.
Ik heb zelf deze ervaring in de gesprekken die ik met haar voer(de) en Maaike coachte een aantal van mijn teamleden waarvan zichtbare (gewenste) inzichten en gedragsveranderingen het resultaat zijn.

John van den Dungen, eindverantwoordelijke