Een half jaar geleden ben ik gestart met een cursus mindfulness, die wordt verzorgd door Maaike. Los even van de resultaten van mindfulness op zich – die overigens alleen maar zeer positief zijn – heb ik de afgelopen periode ook kennis kunnen maken met haar kwaliteiten op het vlak van coaching/training. In dit soort situaties ben ik altijd geneigd daar speciaal op te letten, omdat ikzelf in mijn actieve periode ruim 30 jaar een leidinggevende positie heb gehad.
Mede ook vanuit die ervaring kan ik niet anders dan met veel bewondering over haar rol als trainer/coach spreken. Maaike weet het inhoudelijke van haar vakgebied niet alleen uitstekend over te brengen, maar weet dit ook met heel veel empathie te doen. En dit laatste is in feite in alle situaties belangrijk, maar geldt wellicht nog meer in de sector waarin zij haar professie heeft. Het volgen van een sessie met haar ervaar ik dan ook elke keer weer als heilzaam, bijna weldadig, overigens zonder dat zij op enig moment afbreuk doet aan een professionele beroepshouding.
Je kunt het gerust als een voorrecht beschouwen Maaike als trainer/coach te hebben.

Harry van Sterkenburg