Een en een is drie, dát is synergie!

Samen kunnen we zoveel meer bereiken dan alle eenlingen bij elkaar! De indrukwekkende wijze waarop ganzen –onderling afwisselend- in formatie vliegen, weerspiegelt dat krachtig.
Een goede samenwerking inspireert, motiveert en zorgt ervoor dat de organisatiedoelen op een effectieve en efficiënte manier bereikt worden. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van kwaliteiten van mensen en is er respect voor de onderlinge verschillen.

Deze oorzaken kunnen vragen om externe aandacht voor de samenwerking:

 • Het team werkt meer naast elkaar dan met elkaar.
 • Er heerst onderling wantrouwen, waar het team niet doorheen durft te breken.
 • Teamleden nemen onvoldoende verantwoordelijkheid voor het gezamenlijke resultaat, waardoor taken blijven liggen en doelen niet bereikt worden.
 • Het team werkt goed samen, maar wil naar een hoger level. Bijvoorbeeld door optimaler vanuit kernwaarden, kernkwaliteiten en verbinding te werken.
 • Het team gaat zelforganiserend werken en heeft hier ondersteuning bij nodig.


In teamcoaching daag ik het team uit om:

 • Het lerend vermogen te vergroten.
 • Ingesleten patronen te ontdekken en constructief te veranderen.
 • Kernkwaliteiten te ontdekken én te benutten met elkaar.
 • Te werken vanuit gezamenlijke kernwaarden en verbinding.
 • Het vertrouwen te vergroten en constructief om te gaan met conflicten.
 • Teamcompetenties als samenwerken, feedback geven en ontvangen, open communiceren en eigenaarschap nemen te ontwikkelen.

Kerncompetenties van mij als teamcoach zijn: confronteren op compassievolle wijze, humor en intuïtieve aandacht voor de ‘onderstroom’ en onuitgesproken zaken. Ik streef naar een veilige, lerende omgeving, waar ik de teamleden uitdaag zoveel mogelijk eigenaarschap te nemen, passend bij de ontwikkelingsfase van het team.

Na een uitgebreide intake met de leidinggevende en het team, wordt aansluitend bij de coachvraag een programma op maat gemaakt.
Heb je vragen, behoefte aan een verkennend gesprek of een offerte?
Neem dan contact met me op via maaike@mindfulconsult.nl of bel me op 06-24329496

Schema: Fases van teamontwikkeling volgens Lingsma